Leiknes AS prosjekterer bygg, kaier og bruer. Vi utfører brannfaglig prosjektering. Bygge- og prosjektledelse er også en del av vår virksomhet.
Vi har høy aktivitet og stadig økende oppdragsmengde.

Vi søker etter sivilingeniør eller ingeniør med utdannelse fortrinnsvis innenfor konstruksjonsteknikk i betong, stål og tre. Også andre fagområder innenfor byggebransjen er aktuelt.

Våre oppdragsgivere er flere av de store entreprenørene i Norge, andre private selskaper og i tillegg kommuner og fylke. Vi er ofte med fra idestadiet til ferdig prosjekt så her kan du delta i alle fasene fra begynnelse til ferdigstillelse. Vi jobber tverrfaglig med andre rådgivere etter behov.

Vi tilbyr lønn etter avtale og gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Atle Solberg på mail atle@leiknes.as eller telefon 971 96 630.

Kortfattet søknad vedlagt CV sendes på epost til atle@leiknes.as.