LEIKNES AS er et rådgivende ingeniørfirma som er lokalisert på Finnsnes. Vi prosjekterer bygg, kaier, bruer og brannkonsept.

Prosjekt- og byggeledelse er også en del av vår virksomhet. Vi ønsker å styrke bemanningen generelt og vi satser også mot nye fagområder.

 

Vi søker etter prosjektleder og rådgivende ingeniører i fagene byggeteknikk og VVS

 

Vi ønsker å styrke vår kapasitet innenfor fagfeltet byggeteknikk og på prosjekt- og byggeledelse. Vi søker derfor etter nye medarbeidere til vårt team.

Vi ønsker å utvide vår virksomhet med VVS-prosjektering. Vi søker derfor etter en ny medarbeider innenfor dette fagfeltet.

Vi oppfordrer både ingeniører, sivilingeniører, nyutdannete og erfarne til å søke.

 

Vi tilbyr lønn etter avtale og gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål til stillingen kan rettes til daglig leder Atle Solberg på mail atle@leiknes.as eller telefon 971 96 630.

Kortfattet søknad vedlagt CV sendes på mail til atle@leiknes.as