Administrasjonsbygg og forbrenningsanlegg. Senja Avfall, Botnhågen, Finnsnes