Arkiver: Ansatte

Marlene Evenstad

Ingeniør i konstruksjonsteknikk fra Oslo MET i 2021. Ansatt som rådgivende ingeniør i Leiknes fra august 2021.

Runar Pedersen

Mastergrad i teknologi innenfor fagene energi, klima og miljø fra UIT – Norges Arktiske universitet i Tromsø i 2016 . Han har tidligere 4 års erfaring som prosjektingeniør hos Peab Bjørn Bygg AS og Econor AS. Ansatt som rådgivende ingeniør i Leiknes fra 2021.

Rannveig Wik Haug

Masterutdannelse i konstruksjonsteknikk fra Universitetet i Stavanger i 2020. Ansatt som rådgivende ingeniør i Leiknes fra 2020.

Espen Norbakken

Han har i 2 år jobbet som teknisk tegner i Tromsø før han begynte som teknisk tegner i Leiknes fra 2015.

Otto J. Alfredsen

Ingeniør fra Narvik Ingeniørhøgskole i 1994. Han har tidligere 8 års erfaring som tømrer og 3 år som rådgivende ingeniør i Barlindhaug før han begynte som rådgivende ingeniør i Leiknes i 1996.

Odd E. Jørgensen

Ingeniør fra Trondheim Tekniske Skole i 1970. Han har tidligere 7 års erfaring som byggeleder fra Statens Vegvesen og Byggematerialer før han begynte som rådgiver i 1977 i distriktskontoret til Aas-Jakobsen AS på Finnsnes og etterpå i Leiknes fra 1987.

Svein-Hugo Leiknes

Sivilingeniør i byggeteknikk fra NTNU i 1967. Han har i flere år jobbet i Aas-Jakobsen AS. Han startet et distriktskontor til Aas-Jakobsen på Finnsnes i 1977 før han startet bedriften Leiknes i desember 1986.

Atle Solberg

Sivilingeniør i byggeteknikk fra NTNU i 1984. Han har tidligere erfaring fra to av de største entreprenørselskapene i Norge. Han begynte i Leiknes i 1998 og overtok som daglig leder i 2011.