Mastergrad i teknologi innenfor fagene energi, klima og miljø fra UIT – Norges Arktiske universitet i Tromsø i 2016 . Han har tidligere 4 års erfaring som prosjektingeniør hos Peab Bjørn Bygg AS og Econor AS.
Ansatt som rådgivende ingeniør i Leiknes fra 2021.