Vil du være med i teamet vårt?

LEIKNES AS søker prosjektleder Vi utfører rådgivningsoppdrag for små og store private firmaer, kommune, fylke og stat. Våre fagfelt er bygge- og anleggsteknikk, brann, miljøsanering, prosjektledelse og byggeledelse. Vi søker stadig å styrke kompetansen og kapasiteten. Vi har en høy aktivitet og en økende etterspørsel etter prosjekt- og byggeledelse. Vi har behov for å styrke …

Vil du være med i teamet vårt? Les mer »