Boligblokk Øvreveien terrasse, Bardufoss, Målselv kommune

Byggherre: Øvreveien terrasse 17 og 19 AS
Vårt oppdrag: Uavhengig kontroll konstruksjonssikkerhet
Publisert 18. desember 2020 i