Prosjektledelse

Leiknes utfører byggeledelse og prosjektledelse:

Oppfølging teknisk, økonomisk og framdriftsmessig på byggeplassen for byggherre

Ledelse av prosjekt fra ide til ferdigstillelse