Leiknes AS

Vi utvikler løsningene

Leiknes AS

Firmaet ble startet som et distriktskontor til Aas-Jakobsen AS i 1977. Leiknes AS ble stiftet som et eget aksjeselskap 10. desember i 1986 og holder nå til i Storgata 17 på Finnsnes.

Vi er et rådgivende ingeniørfirma. Vår virksomhet er rådgivning i flere fagfelt ifm bygge- og anleggsvirksomhet. Vi utfører også prosjekt- og byggeledelse. Våre kunder er små og store private firmaer og offentlige oppdragsgivere. Vårt markedsområde er hele Nord-Norge. Vårt fokus er å utvikle gode løsninger for kunden. Utfordringer motiverer og utvikler oss til å løse morgendagens utfordringer. Vi samarbeider tverrfaglig med andre rådgivende ingeniørfirmaer for fagfelt som vi ikke utfører selv. Leiknes eies av de ansatte.

Våre ledige stillinger

Vil du være med på laget?

Finnsnes