Leiknes AS

Vi utvikler løsningene

Leiknes AS

Leiknes er et rådgiverfirma med lang historie tilbake til 1986. Vi holder til i Storgata 17 på Finnsnes.

Vi er et rådgivende ingeniørfirma. Vår virksomhet er rådgivning i flere fagfelt ifm bygge- og anleggsvirksomhet. Vi utfører også prosjekt- og byggeledelse. Våre kunder er små og store private firmaer og offentlige oppdragsgivere. Vårt markedsområde er hele Nord-Norge. Vårt fokus er å utvikle gode løsninger for kunden. Utfordringer motiverer og utvikler oss til å løse morgendagens utfordringer. Vi samarbeider tverrfaglig med andre rådgivende ingeniørfirmaer for fagfelt som vi ikke utfører selv. Leiknes eies av de ansatte.

Våre ledige stillinger

Vil du være med i teamet vårt?

Finnsnes