Sivilingeniør i byggeteknikk fra NTNU i 1984. Han har tidligere erfaring fra to av de største entreprenørselskapene i Norge. Han begynte i Leiknes i 1998 og overtok som daglig leder i 2011.