Ingeniør i konstruksjonsteknikk fra Oslo MET i 2021. Ansatt som rådgivende ingeniør i Leiknes fra august 2021.